Istoric

Istoric


* Victoria, centru de comună, este atestată documentar ca aşezare din sec. XIX (1803), fiind dezvoltată la marginea vestică a luncii Prutului, in apropierea şi printre meandrele vechii albii a Jijiei. Dispune de cariere de argila. Terenul este in general bun pentru construcţii, cu excepţia părţii nord-vest, pe stanga drumului DC 13, mergand spre Sculeni, unde terenul este mai jos. Forma vetrei satului este areolară, cu unele extinderi tentaculare, structura răsfirată iar textura este neuniformă.

*Frăsuleni, este aşezat la aproximativ 7 km nord de centrul comunei, pe malul Prutului, datand din anul 1569. Localitatea are o forma areolar alungită, cu o structură răsfirată şi o textură neuniformă. Este traversat de DJ249, care asigură legătura cu satul de centru şi cu DN 24, pentru legătura cu Municipiul Iaşi.

*lcuşeni, este atestat in anul 1453, plasandu-se la 6 km sud-est de centrul comunei, in şesul vechiului curs al raului  Jijia, sub forma unei aşezări alungit tentaculare, cu o structură răsfirată  şi o textură neuniformă. Satul este dezvoltat in zona de şes, intru-un meandru al Jijiei, dar şi la baza versantului, fiind legat de centrul de comună prin DC 16.

*Luceni, al cărui nume provine de la antroponimicul Luca, este aşezat la 4 km sud-est de centrul comunei, pe un teren fragmentat de meandrele raului Jijia şi este atestat documentar din sec. XV (1436) şi are ca monument arhitectural Biserica Sf.Nicolae cladită in anul 1830. Satul Luceni se prezintă sub forma unei aşezări areolar-alungite, cu extinderi tentaculare, cu structură răsfirată şi textura neuniformă. Toate acestea sunt datorate şi cursului meandrat al vechii albii a raului Jijia.

*Sculeni, pe terenul căruia se află punctul de trecere a frontierei către Republica Moldova, este atestat documentar din anul 1772, pe un grind longitudinal in dreapta raului Prut, la 3 km de centrul comunei. Dispune, ca resursă naturală, de cariere de pietriş. Ca monument arhitectural are Biserica "Mihail si Gavril" cladita in anul 1825. Lunca Prutului, in această zonă, se prezintă sub forma unei terase joase, cu atitudinea relativă de 4-6 m, pe suprafaţa căruia se intalneşte un microrelief de grind longitudinal şi un vechi meandru părăsit al raului Prut. Satul are formă alungită pe direcţia principalelor căi de comunicaţie, structura răsfirată, locuinţele inşiruindu-se in lungul celor catorva drumuri existente. Legătura de centu de comună se face prin DC 13, iar cu Municipiul Iaşi prin DN 24.

*Stanca, este o aşezare nouă, formată prin improprietărirea locuitorilor in anul 1921, pe locul satului dispărut Posadnici ( sec. XI), situat la 2 km de Victoria, pe traseul drumului comunal 13. In partea de vest a localităţii se află o cramă şi un beci ce au ţinut de Palatul Roznovanu, obiectiv care nu figurează in lista monumentelor istorice şi de arhitectura. Dispune de cariere de argilă. Satul este situat in partea de sud, sud-vest a comunei, in zona interfluvială de la partea superioară a versantului drept al raului Prut, fiind dezvolatat pe flancuri relativ accesibile ale unei văi torenţiale. Localitatea are formă alungit tentaculară pe direcţia nord-sud, o stuctură răsfirată şi o textură rectangulară, datorat probabil unui plan iniţial de lotizare.

*Sendreni, este plasat la 10 km nord-vest de centrul comunei pe terasele din dreapta Prutului, secţionat de o veche albie al raului Jijia fiind atestat documentar in anul 1803. Dispune de cariere de pietris. Satul are formă ordonată, cu structura totuşi răsfirată şi textură rectangulară in cea mai mare parte.


Copyright © 2020 Primaria comunei Victoria

site realizat de

Web design Brasov